Specializarea Geografia turismului

Domeniul: Geografia turismului
Specializarea: Geografia turismului
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Geografia turismului

Prezentarea specializării

La sfârşitul ciclului de licenţă abolvenţii acestei specializării vor avea pregătit, în mod temeinic, complexul specific de competenţe, abilităţi şi deprinderi pentru imersiunea acestora în industria turistică, dispunând de o cunoaştere si o viziune detaliată asupra mediului geografic, care este atât suport al activitatilor specifice turismului, cât şi resursă turistică. Ciclul de studii de licență asigură o bună pregatire sub raport conceptual și metodologic, într-un domeniu de mare actualitate la nivel naţional şi internaţional şi de un un dinamism aparte, care contribuie, în mod nemijlocit, la dezvoltarea socio-economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Setul de achiziţii sub aspect cognitiv, procedural şi acţional este completat, pe baza unor discipline ştiinţifice de actualitate, de o fundamentare temeinică a principalelor elemente specifice unor domenii conexe din sfera ştiinţelor sociale şi economice. Acestea vizează principii şi reguli de management în administrarea resurselor turistice şi a bazei tehnico-materiale, de marketing turistic în contextul valorificării optime a potenţialului turistic natural şi al moştenirii socio-culturale atât la nivelul spaţiului românesc, cât şi la scară internaţională. Aplicarea cunoștințeor de specialitate se exersează în cadrul practicilor de teren sau la firme de profil. Pregatirea integrată a studenţilor este asigurată deopotrivă de rigoarea caracterului ştiinţific al domeniului geografic, dar şi de specificul interdisciplinar şi multidisciplinar al specializării, atribute care facilitează, în mod direct, inserţia tinerilor absolvenţi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii, într-un domeniu deosebit de atractiv, care promovează continuu actul recreării umane, prin turism.

Fișele disciplinelor

Anul I
GT_I_Geografie fizică generală, sem I
GT_I_Cartografie, topografie și fotogrametrie, sem I
GT_I_ Geografia populației, sem I

GT_I_ Geografia turismului, sem I

GT_I_ Turism internațional, sem I

GT_I_ Geo- Informatică, sem I
GT_I_Etică, integritate și scriere academică, sem I

GT_I_Consiliere profesională și orientare în carieră, sem I

GT_I_Limba engleză, sem I

GT_I_Limba germană, sem I

GT_I_Limba franceză, sem I

GT_I_Limba spaniolă, sem I

GT_I_ Voluntariat, sem I

GT_I_Geografie umană generală, sem II

GT_I_Potențialul turistic hidro-climatic, sem II

GT_I_Geografie economică, sem II

GT_I_Resursele turistice ale substratului geologic, sem II

GT_I_Tehnici de ghidaj turistic, sem II

GT_I_Practica de specialitate, sem II

GT_I_Sisteme Informatice Geografice, sem II

GT_I_Limba engleză, sem II

GT_I_Limba germană, sem II

GT_I_Limba franceză, sem II

GT_I_Limba spaniolă, sem II

GT_I_Educație fizică și sport

GT_I_Voluntariat, sem II

GT_I_Istoria artei, sem II

Anul II
GT_II_ Geomorfologie, sem I
GT_II_ Biogeografie, sem I
GT_II_ Geografie urbană și rurală, sem I
GT_II_ Practică de specialitate II, sem I
GT_II_Tipuri de turism de nișă, sem I
GT_II_ Management și marketing turistic, sem I
GT_II_ Atreprenoriat, sem I

GT_II_Voluntariat, sem I

GT_II_Organizarea și conducerea întreprinderilor turistice, sem I

GT_II_Limba engleză, sem I

GT_II_Limba germană, sem I

GT_II_Limba franceză, sem I

GT_II_Limba spaniolă, sem I

GT_II_Geografia continentelor, sem II

GT_II_Metode și tehnici de analiză a datelor geografice, sem II

GT_II_Geografie socială, sem II

GT_II_Geografie culturală, sem II

GT_II_Practica de specialitate, sem II

GT_II_Cartografiere turistică, sem II

GT_II_Toponimie geografică și etnografie, sem II

GT_II_Statistică aplicată în turism, sem II

GT_II_Competențe de antreprenoriat, aplicații practice, sem II

GT_II_Limba engleză, sem II

GT_II_Limba germană, sem II

GT_II_Limba franceză, sem II

GT_II_Limba spaniolă, sem II

GT_II_Educație fizică și sport

GT_II_Metodologia cercetării uman-geografice, sem II

GT_II_Psihologie socială aplicată în turism, sem II

GT_II_Voluntariat, sem II

Anul III
GT_III_Geografia fizică a României, sem I
GT_III_Geografia umană a României, sem I
GT_III_ Geografie politică, sem I
GT_III_Patrimoniul turistic al României, sem I
GT_III_Practică de specialitate III, sem I

GT_III_Geografia turistică a Banatului, sem I

GT_III_Protecția și conservarea resurselor turistice, sem I

GT_III_Limba engleză, sem I

GT_III_Limba germană, sem I

GT_III_Limba franceză, sem I

GT_III_Limba spaniolă, sem I

GT_III_ Voluntariat, sem I

GT_III_Arta în spațiul urban, sem I

GT_III_Organizarea spațiului turistic, sem II

GT_III_Montanologie și turism montan, sem II

GT_III_Turism rural și agroturism, sem II

GT_III_Ecoturism, sem II

GT_III_Hazarde și riscuri naturale și antropice, sem II

GT_III_Turism religios și ecumenic, sem II

GT_III_Geografia resurselor de sănătate și turism de sănătate, sem II

GT_III_Limba engleză, sem II

GT_III_Limba germană, sem II

GT_III_Limba franceză, sem II

GT_III_Limba spaniolă, sem II

GT_III_Elaborarea lucrării de licenșă, sem II

GT_III_Voluntariat, sem II

 

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS