Programe de doctorat

În prezent Facultatea de Biologie, Chimie, Geografie dispune de doua școli doctorale, în domeniile Chimie şi Geografie.

Durata normală a studiilor doctorale este de trei ani: primul an este rezervat unui stagiu comun de studii doctorale avansate, în cadrul căruia doctoranzilor le este oferit un program de cursuri şi seminarii de nivel superior; următorii doi ani sunt dedicaţi cercetării ştiintifice individuale a doctorandului, sub îndrumarea directă a conducătorului de doctorat şi a membrilor comisiilor de îndrumare, cuprinde activităţi de cercetare specifice (documentare, redactare de referate, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.) şi se finalizează prin elaborarea, redactarea şi prezentarea tezei finale.

Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.

Conducatorii de doctorat din Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie sunt:

CHIMIE

Prof. univ. dr. ing. Ionel CIUCANU – director școală doctorală
Prof. univ. dr. Vasile OSTAFE
C.P. I dr. ing. Gheorghe ILIA
Prof. univ. dr. habil. Mihai PUTZ
Prof. univ. dr. habil. Titus VLASE
Conf. univ. dr. habil. Gabriela VLASE

GEOGRAFIE

Prof. univ. dr. Remus CREȚAN
Prof. univ. dr. Nicolae POPA
Prof. univ. dr. Petru URDEA
Prof. univ. dr. habil. Mircea VOICULESCU – director școală doctorală
Conf. univ. dr. habil. Lucian DRĂGUȚ

Pentru mai multe informatii acesati site-ul Consiliulul Studiilor Universitare de Doctorat.