Programe de masterat

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie este o facultate cu caracter inter şi trans-disciplinar, ce reuneşte specialişti din patru domenii principale ale ştiinţei: chimie, biologie, geografie și știința mediului.

În activităţile de formare sau de cercetare studenţii şi colaboratorii noştrii vor întâlni frecvent parteneri din străinătate (Universităţile din Bremen, Angers, Sorbonne-Paris 4 Gdansk, Wageningen, Tubingen, Gottingen, Pisa etc) care sprijină în mod constant programele noastre de predare şi cercetare prin numeroase burse pentru studenţi şi profesori.

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie cuprinde următoarele structuri care desfășoară activități didactice și de cercetare:
• Departamentul de Biologie-Chimie
• Departamentul de Geografie

Departamentul de Geografie gestionează programe de studii incitante, diverse şi complementare, care se adresează iubitorilor de natură şi de cultură. Oferim, astfel trei programe de studii la master (Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului – PDDT, Dezvoltare şi amenajare turistică – DAT, Sisteme informatice geografice – GIS);

În prezent, departamentul de Biologie – Chimie oferă trei programe de studii la nivel de masterat: Biologia dezvoltarii si influenta factorilor exogeni asupra organismelor, Chimie criminalistică, Chimie clinică şi de laborator sanitar.

Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.