Specializarea Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT)

Domeniul: Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT)
Specializarea: Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT)
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Master universitar
Titlul acordat: Masterand în Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT)

Prezentarea specializării

Prin programul de studii masterale Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT) cu durata de 2 ani, curs de zi, Departamentul de Geografie din cadrul UVT oferă o linie de formare superioară atractivă şi cu mare impact social-economic. Masterul, acreditat de ARACIS, are drept scop aprofundarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, specific lumii contemporane, cel al turismului; masteranzii se vor specializa în cunoaşterea sistemelor spaţiale turistice, în rezolvarea problemelor concrete ale organizării şi amenăjarii turistice a teritoriului, în elaborarea proiectelor privind dezvoltarea durabilă a turismului. Cursurile sunt interdisciplinare şi sunt predate de reputaţi profesori de la Departamentul de Geografie, de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Litere, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi de practicieni din domeniul activităţii turistice. Disciplinele sunt alese astfel încât să asigure formarea competenţelor necesare: analiza spaţială a potenţialului turistic local şi regional; analiza, diagnoza şi prognoza sistemelor teritoriale cu funcţionalitate turistică; fundamentarea teoretica şi aplicativă a problematicii turismului în cadrul proiectelor de dezvoltare regională; managementul strategiilor şi al proiectelor de dezvoltare şi amenajare turistică; elaborarea şi aplicarea tehnicilor de anchetă pentru studii de marketing turistic şi de promovare turistică; iniţierea de afaceri în domeniul turistic. Prin cursurile urmate şi activităţile practice realizate, absolvenţii vor putea activa cu reale şanse în economia turismului sau în instituţiile abilitate în planificarea teritorială şi organizarea activităţii turistice. Stagiul de practică de 3 luni, realizat în semestrul al doilea al ultimului an de studiu, la firme din domeniul turismului, reprezintă o bună pregătire pentru integrarea pe piața muncii. De asemenea, absolvenţii preocupaţi de cercetarea ştiinţifică a fenomenului turistic vor putea realiza studii de doctorat în geografia turismului, în economia turismului sau în domenii conexe. Ca urmare a parcurgerii acestui program, absolvenţii pot beneficia de Brevet în turism, eliberat la cererea candidatului, de structurile abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Turism. La programul de master DAT se pot înscrie absolvenţii oricărei facultăţi de stat sau particulare, din ţară sau străinătate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de specializarea sau anul absolvirii.

Fișele disciplinelor

Anul I

DAT I_ Resursa umană în turism, sem I

DAT I_ Globalizare și tendințe în evoluția turismului, sem I,
DAT I_ Modele de amenajare și dezvoltare turistică, sem I

DAT I_ Comunicare și realții publice în turism, sem I
DAT I_ Etica cercetării, sem I

DAT I_ Practică de specialitate itinerantă, sem I
DAT I_ Voluntariat, sem I

DAT I_ Hazarde și riscuri în antropocen. Evaluare și management, sem II

DAT I_Turism litoral și balnear, sem II

DAT I_Valorificarea turistică a patrimoniului cultural și urban, sem II

DAT I_Geomorfologie aplicată în planificare și turism, sem II

DAT I_Managementul activităților turistice în spațiul montan și ecoturism, sem II

DAT I_Voluntariat, sem II

Anul II

DAT II_ Politici și strategii de dezvoltare durabilă, sem I

DAT II_ Serviciile de transport și dezvoltarea turismului, sem I

DAT II_ Managementul agenției de turism/unităților turistice, sem I

DAT II_WEB GIS și analiză spațială, sem I

DAT II_ Metode și modele de evaluare și gestionare a resurselor turistice, sem I

DAT II_ Voluntariat III, sem I

DAT_II_Activități practice de specialitate, sem II

DAT_II_Elaborarea lucrării de disertație, sem II

DAT II_Voluntariat, sem II