Specializarea Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT)

Domeniul: Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT)
Specializarea: Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT)
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Master universitar
Titlul acordat: Masterand în Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT)

Prin programul de studii masterale Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT) cu durata de 2 ani, curs de zi, Departamentul de Geografie din cadrul UVT oferă o linie de formare superioară atractivă şi cu mare impact social-economic. Masterul, acreditat de ARACIS, are drept scop aprofundarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, specific lumii contemporane, cel al turismului; masteranzii se vor specializa în cunoaşterea sistemelor spaţiale turistice, în rezolvarea problemelor concrete ale organizării şi amenăjarii turistice a teritoriului, în elaborarea proiectelor privind dezvoltarea durabilă a turismului. Cursurile sunt interdisciplinare şi sunt predate de reputaţi profesori de la Departamentul de Geografie, de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Litere, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi de practicieni din domeniul activităţii turistice. Disciplinele sunt alese astfel încât să asigure formarea competenţelor necesare: analiza spaţială a potenţialului turistic local şi regional; analiza, diagnoza şi prognoza sistemelor teritoriale cu funcţionalitate turistică; fundamentarea teoretica şi aplicativă a problematicii turismului în cadrul proiectelor de dezvoltare regională; managementul strategiilor şi al proiectelor de dezvoltare şi amenajare turistică; elaborarea şi aplicarea tehnicilor de anchetă pentru studii de marketing turistic şi de promovare turistică; iniţierea de afaceri în domeniul turistic. Prin cursurile urmate şi activităţile practice realizate, absolvenţii vor putea activa cu reale şanse în economia turismului sau în instituţiile abilitate în planificarea teritorială şi organizarea activităţii turistice. Stagiul de practică de 3 luni, realizat în semestrul al doilea al ultimului an de studiu, la firme din domeniul turismului, reprezintă o bună pregătire pentru integrarea pe piața muncii. De asemenea, absolvenţii preocupaţi de cercetarea ştiinţifică a fenomenului turistic vor putea realiza studii de doctorat în geografia turismului, în economia turismului sau în domenii conexe. Ca urmare a parcurgerii acestui program, absolvenţii pot beneficia de Brevet în turism, eliberat la cererea candidatului, de structurile abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Turism. La programul de master DAT se pot înscrie absolvenţii oricărei facultăţi de stat sau particulare, din ţară sau străinătate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de specializarea sau anul absolvirii.