Regulamente și documente utile

Consiliul Facultății

Membrii Consiliului CBG

Nume

Departament

Adresă email

Prof. dr. Adriana ISVORAN

Biologie-Chimie

adriana.isvoran@e-uvt.ro

Prof. dr. Titus VLASE

Biologie-Chimie

titus.vlase@e-uvt.ro

Prof. dr. Nicolae POPA

Geografie

nicolae.popa@e-uvt.ro

Prof.dr. Mircea VOICULESCU

Geografie

mircea.voiculescu@e-uvt.ro

Prof. dr. Remus CRETAN

Geografie

remus.cretan@e-uvt.ro

Conf. dr. ing. Gabriela PREDA

Biologie-Chimie

gabriela.preda@e-uvt.ro

Conf. dr. ing. Dana VLASCICI

Biologie-Chimie

dana.vlascici@e-uvt.ro

Conf. dr. Nicoleta FILIMON

Biologie-Chimie

marioara.filimon@e-uvt.ro

Lect. dr. ing. Daniela DASCALU

Biologie-Chimie

daniela.dascalu@e-uvt.ro

Lect. dr. Diana ROMAN

Biologie-Chimie

diana.roman@e-uvt.ro

Lect.dr. Ramona IVAN

Geografie

ramona.ivan@e-uvt.ro

Lect.dr. Sorin PAVEL

Geografie

sorin.pavel@e-uvt.ro

Asist. dr. Fabian TIMOFTE

Geografie

fabian.timofte@e-uvt.ro

Lect.dr. Alexandru ONACA

Geografie

alexandru.onaca@e-uvt.ro

Elena Emilia CIUCHETE

student reprezentant

emilia.ciuchete02@e-uvt.ro

David Marian CHASCIAR

student reprezentant

david.chasciar03@e-uvt.ro

Tania Elena CRIȘAN

student reprezentant

tania.crisan02@e-uvt.ro

Bristena Andreeea MIȘCĂ

student reprezentant

bristena.misca01@e-uvt.ro

Paula MOCANU 

student reprezentant

paula.mocanu03@e-uvt.ro

Managementul calității

NUMEFUNCTIE/DEPARTAMENTEMAIL
Prof. dr. Adriana ISVORANpreședinte comisieadriana.isvoran@e-uvt.ro
Conf. dr. Marioara Nicoleta FILIMON marioara.filimon@e-uvt.ro
Conf. Dr. Marcel TOROKDepartamentul de Geografiemarcel.torok(at)e-uvt.ro
Stud. Ionut FRĂȚILESCU ion.fratilescu95@e-uvt.ro

Management

Conținut acordeon

Biroul de cazare al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie:

NUMEFUNCTIE
Conf. dr. habil. Nicoleta IANOVICIprodecan 
Student Darius ROSCAreprezentant al studenților în Consiliul Facultății  Comisia de acordare a burselor în Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie:

NUMEFUNCTIE
Conf. dr. Catalina ANCUTADecan, presedinte 
Conf. dr. habil. Nicoleta IANOVICIProdecan, membru 
Ec. Gabriela BUMB, membrusecretarul șef al facultății 
Student Darius ROSCAreprezentant al studenților din Consiliul Facultății, membru 
Student Bianca CERNUSCAstudent delegat de către OSUT, membru Comisia de echivalare si recunoastere a studiilor:

NUMEFUNCTIE
Conf. dr. habil. Nicoleta IANOVICIprodecan, presedinte 
Conf. dr. Marioara Nicoleta FILIMONmembru, Departamentul Biologie-Chimie 
Conf. dr. Dana VLASCICImembru, Departamentul Biologie-Chimie 
Asist. dr. Claudia DOICIARmembru, Departamentul Geografie Comisia pentru implementarea sistemului de control managerial:

NUMEFUNCTIE
Prof. Dr. Petru URDEADepartamentul Geografie 
Lect. Dr. Milca PETROVICIDepartamentul Biologie-Chimie 
Student Dumitru MANDREȘreprezentant OSUT in Consiliul Facultății 
   Reprezentanții facultății în Senatul UVT:

NUMEDEPARTAMENT
Conf. dr. Sorina VOICULESCUDepartamentul Geografie 
Conf. dr. Vlad CHIRIACDepartamentul Biologie-Chimie 
Conf. dr. Marioara Nicoleta FILIMONDepartamentul Biologie-Chimie 
Student Ion FRĂȚILESCUreprezentant OSUT Comisia de etică UVT