Specializarea Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului (PDDT)

Domeniul: Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului (PDDT)
Specializarea: Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului (PDDT)
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Master universitar
Titlul acordat: Masterand în Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului (PDDT)

Prezentarea specializării

Cel mai vechi program masteral oferit de Departamentul de Geografie, Masterul Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului (PDDT), cu durata de 2 ani, cursuri de zi, oferă specializarea într-un domeniu de mare interes pentru societatea contemporană – cel al planificării şi amenajării teritoriului în perspectiva dezvoltării durabile. Cursurile şi activităţile practice sunt interdisciplinare şi sunt predate de profesori ai Departamentului de Geografie, dar şi ai altor facultăţi din UVT, sau de colaboratori din sfera social-economică. Disciplinele sunt alese astfel încât să asigure formarea competenţelor necesare: analiza spaţială a potenţialului componentelor naturale şi antropice ale mediului; evaluarea resurselor, analiza, diagnoza şi prognoza strategiilor de optimizare a sistemelor teritoriale; analiza structural-spaţială şi comportamentală a comunităţilor socio-culturale pentru planificarea dezvoltării echilibrate; elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială durabilă şi a procedurilor de monitorizare a implementării acestora; diagnoza disparităţilor teritoriale şi planificarea strategiilor de coeziune teritorială şi dezvoltare social-economică. Stagiul de practică de trei luni, prevăzut să se desfășoare în semestrul patru, la instituții și firme de specialitate, pregătește absolvenții masterului pentru integrarea pe piața muncii. În acest fel, absolvenţii vor putea activa cu reale şanse în administraţie, comisii de organizare a teritoriului sau ca experţi în dezvoltarea locală şi regională. Masteranzii de la acest program, acreditat ARACIS, pot beneficia, prin concurs, de Acordul de dublă diplomă încheiat cu Universitatea din Angers, Franţa, care prevede posibilitatea unei mobilităţi de un an academic şi obţinerea – la finalizarea studiilor – a două diplôme de absolvire, recunoscute de ambele ţări – România, respectiv Franţa. Masterul este accesibil – în urma admiterii – absolvenţilor oricărei facultăţi de stat sau particulare, din ţară sau străinătate, posesori ai unei diplome de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de specializarea sau anul absolvirii.