Specializarea Geografie

Domeniul: Geografie
Specializarea: Geografie
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Geografie

Studiul elementelor naturale şi socio-economice, şi mai ales al modului cum acestea se interconectează, reprezintă un topic tot mai des întâlnit în comunităţile ştiinţifice, cu ecouri până la decidenţii politici de astăzi. Geografia, aflată la interfaţa dintre natură și societate permite surprinderea legăturilor şi influenţelor reciproce dintre cadrul natural şi societatea umană. În cadrul acestei specializări, studenţii vor dobândi cunoştinţe teoretice privind legităţile după care elementele cadrului natural se combină sub forma unităţilor naturale, precum şi a organizării teritoriale a societăţii umane. Sub aspect practic, studenţii vor dobândii capacitatea de a analiza din punct de vedere ştiinţific elementele cadrului natural şi uman şi de a le exprima utilizând metode cartografice. În acest sens, un rol important îl joacă practicile de teren, care îi pun pe studenți în contact cu realitatea geografică și le permit exersarea metodelor de lucru învățate la ore. Asimilarea competențelor specializării va fi evaluată la sfârşitul studiilor de licenţă, prin capacitatea dovedită de absolvent de a realiza o lucrare ştiinţifică sub îndumarea unui cadru didactic coordonator. Diploma de licenţă în Geografie dă posibilitatea obţinerii unui loc de muncă într-o varietate de domenii: educaţie şi cercetare, serviciile de meteorologie şi hidrologie, adminsitraţie publică, ONG-uri, firme de diferite profile, în care este nevoie de specialişti în analiză spaţială: topografie, cartografie, GIS, cadastru, transporturi, amenajarea teritoriului etc.