Specializarea Geografie

Domeniul: Geografie
Specializarea: Geografie
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Geografie

Prezentarea specializării

Studiul elementelor naturale şi socio-economice, şi mai ales al modului cum acestea se interconectează, reprezintă un topic tot mai des întâlnit în comunităţile ştiinţifice, cu ecouri până la decidenţii politici de astăzi. Geografia, aflată la interfaţa dintre natură și societate permite surprinderea legăturilor şi influenţelor reciproce dintre cadrul natural şi societatea umană. În cadrul acestei specializări, studenţii vor dobândi cunoştinţe teoretice privind legităţile după care elementele cadrului natural se combină sub forma unităţilor naturale, precum şi a organizării teritoriale a societăţii umane. Sub aspect practic, studenţii vor dobândii capacitatea de a analiza din punct de vedere ştiinţific elementele cadrului natural şi uman şi de a le exprima utilizând metode cartografice. În acest sens, un rol important îl joacă practicile de teren, care îi pun pe studenți în contact cu realitatea geografică și le permit exersarea metodelor de lucru învățate la ore. Asimilarea competențelor specializării va fi evaluată la sfârşitul studiilor de licenţă, prin capacitatea dovedită de absolvent de a realiza o lucrare ştiinţifică sub îndumarea unui cadru didactic coordonator. Diploma de licenţă în Geografie dă posibilitatea obţinerii unui loc de muncă într-o varietate de domenii: educaţie şi cercetare, serviciile de meteorologie şi hidrologie, adminsitraţie publică, ONG-uri, firme de diferite profile, în care este nevoie de specialişti în analiză spaţială: topografie, cartografie, GIS, cadastru, transporturi, amenajarea teritoriului etc.

Fișele disciplinelor

Anul I
G_I_Geografie fizică generală, sem I
G_I_Cartografie, topografie și fotogrametrie, sem I
G_I_Geografia populației, sem I
G_I_Geo-Informatică, sem I
G_I_Geologie generală, sem I
G_I_Etică, integritate și scriere academică, sem I

G_I_Consiliere profesională și orientare ăn carieră, sem I

G_I_Limba engleză, sem I

G_I_Limba germană, sem I

G_I_Limba franceză, sem I

G_I_Limba spaniolă, sem I

G_I_Geografia capitalelor lumii, sem I

G_I_Voluntariat I, sem I

G_I_Geografie umană generală, sem II

G_I_Meteorologie și climatologie, sem II

G_I_Hidrologie și oceanografie, sem II

G_I_Geografie economică, sem II

G_I_Toponimie geografică și etnografie, sem II

G_I_Practica de specialitate, sem II

G_I_Sisteme Informatice Geografice (SIG), sem II

G_I_Limba engleză, sem II

G_I_Limba germană, sem II

G_I_Limba franceză, sem II

G_I_Limba spaniolă, sem II

G_I_Educație fizică și sport

G_I_Statistică geografică, sem II

G_I_Voluntariat, sem II

Anul II
G_II_Geomorfologie, sem I
G_II_Biogeografie, sem I
G_II_Geografie urbană și rurală, sem I
G_II_Geografia solurilor, sem I
G_II_Geografia Europei, sem I
G_II_Geografia serviciilor și a circulației, sem I

G_II_Practică de specialitate II, sem I
G_II_Antreprenoriat, sem I

G_II_Voluntariat III, sem I

G_II_Dendrocronologie, sem I

G_II_Limba engleză, sem I

G_II_Limba germană, sem I

G_II_Limba franceză, sem I

G_II_Limba spaniolă, sem I

G_II_Geografie socială, sem II

G_II_Geografie culturală, sem II

G_II_Geomorfologie aplicată, sem II

G_II_Utilizarea terenurilor, sem II

G_II_Metodologia cercetărilor fizico-geografice, sem II

G_II_Practica de specialitate, sem II

G_II_Teledetecție, sem II

G_II_Geologia României, sem II

G_II_ Competențe de antreprenoriat, aplicații practice, sem II

G_II_Limba engleză, sem II

G_II_Limba germană, sem II

G_II_Limba franceză, sem II

G_II_Limba spaniolă, sem II

G_II_Educație fizică și sport

G_II_Voluntariat, sem II

Anul III
G_III_Geografia turismului, sem I
G_III_Geografia fizică a României, sem I
G_III_Geografia umană a României, sem I
G_III_Geografia continentelor: Asia, Oceania sem I
G_III_Practică de specialitate, sem I
G_III_Geografie politică, sem I

G_III_Geografia activităților industriale, sem I

G_III_Gestiunea durabilă a deșeurilor, sem I

G_III_ Analiză geodemografică, sem I
G_III_Voluntariat V, sem I

G_III_Organizarea spațiului geografic, sem II

G_III_Geografia mediului, sem II

G_III_Geografia regională a României, sem II

G_III_Geografia continentelor. Geografia Americilor, sem II

G_III_Geografia hazardelor și riscurilor nat. și antrop., sem II

G_III_Geografia genurilor umane, sem II

G_III_Metode și tehnici de analiză a datelor geografice, sem II

G_III_Glaciologie, sem II

G_III_Geografia etniilor și religiilor, sem II

G_III_Elaborarea lucrării de licență, sem II

G_III_Voluntariat, sem II

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS