Specializarea Biologie

Domeniul: Biologie
Specializarea: Biologie
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Biologie

Prezentarea specializării

Specializarea Biologie funcționează începând cu anul universitar 1990-1991 și pregăteşte licenţiaţi în domeniul Biologie, profilul biolog. În contextul actual al dezvoltării ştiinţelor vieţii, biologia ca domeniu de investigaţii reprezintă o dimensiune de necontestat, investigaţiile au aspect descriptiv, dar mai ales la nivel subcelular și molecular. Misiunea specializării Biologie este determinată de cerinţele actuale ale societăţii impuse de numeroasele şi necesarele implicaţii ale biologiei în societatea contemporană şi în cea viitoare. Ea constă în specializarea absolvenţilor în cunoaşterea organismelor din punct de vedere structural-funcţional, al diversităţii lor, a relaţiilor dintre organism şi mediu. Specializarea Biologie îşi propune formarea de specialişti în domeniu: cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, biologi pentru laboratoarele de profil (laboratoare clinice, laboratoarele de control ale calităţii produselor de origine animală şi vegetală, biolog în orice tip de firmă sau instituţie care au nevoie de studii în domeniul Biologiei), dar şi pentru laboratoarele de cercetare în biologia teoretică şi aplicativă. De asemenea, programul Biologie îşi propune să confere viitorilor absolvenţi competenţe şi abilităţi profesionale adecvate, facilitând totodată o bună inserţie a acestora pe piaţa muncii din România şi Uniunea Europeană.

Fișele disciplinelor

Anul I
B I_Sistematica nevertebratelor, sem I
B I_Citologie vegetală, sem I
B I_Anatomia și igiena igiena omului, sem I
B I_Biofizică, sem I
B I_Chimie generală, sem I
B I_Matematici cu aplicații în biologie, sem I
B I_Etică, integritate și scriere academică, sem I

B_I_Consiliere și orientare în carieră, sem I

B_I_Limba engleză, sem I

B_I_Limba germană, sem I

B_I_Limba franceză, sem I

B_I_Limba spaniolă, sem I

B_I_Voluntariat, sem I

B_I_Biologie celulară, sem II

B_I_Histologie și embriologie animală, sem II

B_I_Biologia nevertebratelor, sem II

B_I_Morfologie și anatomie vegetală, sem II

B_I_Chimie analitică și instrumentală pentru biologi, sem II

B_I_Practică de specialitate, sem II

B_I_Introducere în bioinformatică, sem II

B_I_Limba engleză, sem II

B_I_Limba germană, sem II

B_I_Limba franceză, sem II

B_I_Limba spaniolă, sem II

B_I_Educație fizică și sport

B_I_Voluntariat, sem II

Anul II
B II_Botanică sistematică (Criptogame), sem I
B II_Ecologie generală. Populații, sem I
B II_Biochimie, sem I
B II_Biologia vertebratelor, sem I

B II_ Imunobiologie, sem I

B II_ Competențe de antreprenoriat, sem I

B_II_Limba engleză, sem I

B_II_Limba germană, sem I

B_II_Limba franceză, sem I

B_II_Limba spaniolă, sem I

B_II_Voluntariat, sem I

B_II_Microbiologie generală, sem II

B_II_Botanică sistematică (Fanerogame), sem II

B_II_Sistematica vertebratelor, sem II

B_II_Ecologie generală. Ecosisteme, sem II

B_II_Biochimia metabolismului, sem II

B_II_Practica de specialitate, sem II

B_II_Competențe de antreprenoriat, aplicații practice, sem II

B_II_Limba engleză, sem II

B_II_Limba germană, sem II

B_II_Limba franceză, sem II

B_II_Limba spaniolă, sem II

B_II_Educație fizică și sport

B_II_Voluntariat, sem II

Anul III
B III_Genetică generală, sem I
B III_Funcția de nutriție la animale, sem I
B III_Fiziologia vegetală, sem I
B III_Evoluționism, sem I
B III_Hidrobiologie, sem I

B_III_Voluntariat, sem I

B_III_Fiziologie animală, sem I

B_III_Anatomie comparată, sem I

B_III_Biologia dezvoltării, sem I

B_III_Fitopatologie, sem I

B_III_Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor, sem II

B_III_Funcții de relație la animale, sem II

B_III_Genetică umană, sem II

B_III_Genomică, sem II

B_III_Conservarea naturii, sem II

B_III_Microscopie, sem II

B_III_Elaborarea lucrării de licență, sem II

B_III_Voluntariat, sem II

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS