Specializarea Chimie medicală

Domeniul: Chimie
Specializarea: Chimie Medicală
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Chimie Medicală

Prezentarea specializării
Fișele disciplinelor

Anul I
CM_I_Chimie generală, sem I
CM_I_Bazele chimiei anorganice-tehnici de laborator, sem I
CM_I_Matematică, sem I
CM_I_ Fizică, sem I
CM_I_Informatică, sem I

CM_I_Etică, integritate și scriere academică, sem I

CM_I_Consiliere și orientare în carieră, sem I

CM_I_Limba engleză, sem I

CM_I_Limba germană, sem I

CM_I_Limba franceză, sem I

CM_I_Limba spaniolă, sem I

CM_I_Chimie analitică- calitativă, sem II

CM_I_Chimia nemetalelor, sem II

CM_I_Structura și proprietățile moleculelor, sem II

CM_I_Bazele chimiei organice, sem II

CM_I_Practica de specialitate, sem II

CM_I_Limba engleză, sem II

CM_I_Limba germană, sem II

CM_I_Limba franceză, sem II

CM_I_Limba spaniolă, sem II

CM_I_Educație fizică și sport

CM_I_Voluntariat, sem II

Anul II
CM_II_Chimie analitică- cantitativă, sem I
CM_II_Termodinamică chimică, sem I
CM_II_Chimie organică. Funcțiuni simple, sem I
CM_II_Chimia metalelor, sem I
CM_II_Biochimie, sem I

CM_II_Competențe de antreprenoriat, sem I

CM_II_Limba engleză, sem I

CM_II_Limba germană, sem I

CM_II_Limba franceză, sem I

CM_II_Limba spaniolă, sem I

CM_II_Cinetică chimică, sem II

CM_II_Analiză instrumentală, sem II

CM_II_Chimie organică-Funcțiuni mixte și compuși heterociclici, sem II

CM_II_Chimia coordinativă cu aplicații în medicină, sem II

CM_II_Analize și teste clinice (biochimia metabolismului), sem II

CM_II_Practica de specialitate, sem II

CM_II_Competențe de antreprenoriat, aplicații practice, sem II

CM_II_Limba engleză, sem II

CM_II_Limba germană, sem II

CM_II_Limba franceză, sem II

CM_II_Limba spaniolă, sem II

CM_II_Educație fizică și sport

CM_II_Voluntariat, sem II

Anul III
CM_III_Chimie cuantică, sem I
CM_III_Bazele fizico-chimice ale tehnologiei chimice, sem I
CM_III_Compuși naturali biologici activi, sem I
CM_III_Anatomia și igiena omului, sem I
CM_III_Metode avansate de analiză în chimia medicamentelor, sem I

CM_III_Imunologie și imunochimie, sem I

CM_III_Metode de separare, sem II

CM_III_Tehnici moderne de studiu al acizilor nucleici, sem II

CM_III_Chimia medicamentelor: relația structură- activitate biologică, sem II

CM_III_Farmacologie, sem II

CM_III_Tehnologii farmaceutice, sem II

CM_III_Bio-și Nano- materiale, sem II

CM_III_Redactare și comunicare științifică și profesională, sem II

CM_III_Elaborarea lucrării de licență, sem II

CM_III_Voluntariat, sem II

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS