Specializarea Biochimie

Domeniul: Biochimie
Specializarea: Biochimie
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Biochimie

Specializarea BIOCHIMIE funcționează începând cu anul universitar 2005-2006. La ora actuală nu se pot imagina cercetări asupra metabolismului organismelor care să nu aibă şi o componentă biochimică. Viaţa este ea însăşi o sumedenie de reacţii chimice ce se desfăşoară la nivel subcelular şi celular. Uriaşele progrese din domeniul biologiei celulare, moleculare, geneticii, fiziologiei, din alte domenii de interes terapeutic, nu erau posibile fără biochimie. Amploarea şi profunzimea realizărilor ştiinţifice din ultimele decenii, au dus la aserţiunea potrivit căreia secolul XXI este considerat secolul ştiinţelor biomedicale. Misiunea specializării Biochimie este de a forma specialişti într-un domeniu atractiv, modern, de perspectivă, cu un puternic caracter integrativ. Programul îşi propune să confere viitorilor absolvenţi competenţe şi abilităţi profesionale adecvate muncii în laboratoarele clinice şi de cercetare, în instituții de monitorizare sanitar-veterinare și pentru siguranta alimentelor, a stării mediului înconjurător, a produselor biologice și medicamentelor, în instituții de învăţământ preuniversitar şi universitar etc.

Anul I
BC_I_Sistematica nevertebratelor, sem I

BC_I_Citologie vegetală, sem I

BC_I_Anatomia și igiena omului, sem I

BC_I_Biofizică, sem I

BC_I_Chimie generală, sem I

BC_I_Matematici cu aplicații în biologie, sem I

BC_I_Etică, integritate și scrire academică, sem I

BC_I_Biologie celulară, sem II

BC_I_Biologie vegetală, sem II

BC_I_Histologie și embriologie animală, sem II

BC_I_Biologie animală. Nevertebrate, sem II

BC_I_Chimie analitică și instrumentală pentru biologi, sem II

BC_I_Practica de specialitate, sem II

BC_I_Introducere în bioinformatică, sem II

Anul II
BC_II_Botanică sistematică. (Criptogame), sem I
BC_II_Biologie animală. Vertebrate, sem I BC_II_Biochimie descriptivă, sem I
BC_II_Ecologie generală. Populații, sem I
BC_II_Imunobiologie, sem I

BC II_Antreprenoriat, sem I

BC_II_Microbiologie general, sem II

BC_II_Botanică sistematică (Fanerogame), sem II

BC_II_Sistematica vertebratelor, sem II

BC_II_Ecologie generală. Ecosisteme, sem II

BC_II_Biochimia principalelor căi metabolice, sem II

BC_II_Practica de specialitate, sem II

BC_II_ Competențe de antreprenoriat, aplicații practice, sem II

Anul III
BC_III_Genetică generală, sem I
BC_III_Fiziologie animală, sem I
BC_III_Fiziologie vegetală, sem I
BC_III_Culturi de celule și țesuturi, sem I
BC_III_Biochimie clinică, sem I
BC_III_Biochimie srtucturală, sem I

BC_III_Biochimia acizilor nucleici, sem II

BC_III_Procese fiziologice fundamentale la plante, sem II

BC_III_Procese fiziologice fundamentale la animale, sem II

BC_III_Enzimologie, sem II

BC_III_Genetica microorganismelor, sem II

BC_III_Redactare și comunicare știinșifică și profesională, sem II