Specializarea Cartografie

Domeniul: Geografie
Specializarea: Cartografie
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Cartografie

Prezentarea specializării

Oare ce au în comun mașinile electrice cu algoritmii matematici, recordurile mondiale, turismul în România și viața de student? Ei bine, toate astea sunt parte a ceea ce poți sa faci azi ca geograf. Geografia contemporană nu mai seamănă cu o enciclopedie de țări și capitale, munți și râuri, orașe și numărul lor de locuitori. Lumea se schimbă permanent, nimeni nu poate să memoreze nume, numere, clasamente… în ritmul schimbării. Și nimeni nu are nevoie de asta. Ca geografi, încercăm să înțelegem legăturile după care natura evoluează, cu încălzirea climei, dezastre naturale, relații comerciale, terorism, muzică… Tot ce se întâmplă pe Terra poate fi exprimat printr-o hartă. La CARTOGRAFIE învățăm să facem hărți (în special hărți digitale), folosind soft-uri specifice. Harta e ceea ce ne reprezintă, harta… contează.

Fișele disciplinelor

Anul I

CT_I_Geografie fizică generală, sem I

CT_I_Cartografie, sem I

CT_I_Geografia populației, sem I

CT_I_Topografie, sem I

CT_I_Geoinformatică, sem I

CT_I_Etică, integritate și scriere academică, sem I

CT_I_Consiliere profesională și orientare în carieră, sem I

CT_I_Limba engleză, sem I

CT_I_Limba germană, sem I

CT_I_Limba franceză, sem I

CT_I_Limba spaniolă, sem I

CT_I_Voluntariat, sem I

CT_I_Geografie umană generală, sem II

CT_I_Meteorologie-Climatologie, sem II

CT_I_Hidrologie-Oceanografie, sem II

CT_I_Metode și tehnici de reprezentare cartografică, sem II

CT_I_Sisteme Informatice Geografice, sem II

CT_I_Practica de specialitate I, sem II

CT_I_Limba engleză, sem II

CT_I_Limba germană, sem II

CT_I_Limba franceză, sem II

CT_I_Limba spaniolă, sem II

CT_I_Educație fizică și sport

CT_I_Voluntariat, sem II

Anul II
CT_II_Geomorfologie, sem I
CT_II_Biogeografie, sem I
CT_II_Cromatică și compoziție, sem I
CT_II_Cadastru și legislație, sem I
CT_II_Practică de specialitate II, sem I

CT_II_Antreprenoriat, sem I

CT_II_Voluntariat III, sem I

CT_II_Geografia mediului, sem II

CT_II_Teledetecție, sem II

CT_II_Metode și tehnici de analiză a datelor geografice, sem II

CT_II_Metodologia cercetării în geografie fizică, sem II

CT_II_Practica de specialitate, sem II

CT_II_Toponimie geografică și etnografie, sem II

CT_II_ Competențe de antreprenoriat, aplicații practice, sem II

CT_II_Voluntariat, sem II

Anul III

CT _III_Baze de date geografice, sem I

CT_III_Elaborarea planurilor de dezvoltare teritorială, sem I

CT_III_Cartografie aplicată în mediul socio-economic, sem I

CT_III_Cartografiere turistică, sem I

CT_III_Procesarea imaginilor pe calculator, sem I

CT_III_Harta ca obiect cultural, sem I

CT_III_Practică de specialitate IV, sem I

CT_III_Voluntariat, sem I

CT_III_Organizarea spațiului geografic, sem II

CT_III_Geografia peisajului, sem II

CT_III_Utilizarea terenurilor, sem II

CT_III_Aplicații GIS, sem II

CT_III_Analiza fotografiilor satelitare, sem II

CT_III_Geografia hazardelor și riscurilor, sem II

CT_III_Elaborarea lucrării de licență, sem II

CT_III_Voluntariat, sem II

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS