Specializarea Chimie

Domeniul: Chimie
Specializarea: Chimie 
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Chimie 

Prezentarea specializării

Ciclul de studii de licenţă „Chimie” se adresează tuturor absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat care sunt interesaţi şi dornici să studieze chimia, sub toate aspectele ei: chimie generală şi anorganică, chimie analitică, chimie organică, chimie fizică, chimie instrumentală, electrochimie şi chimie coloidală, chimia compuşilor macromoleculari, chimia compuşilor naturali, chimia materialelor, biochimie, etc.

Toţi cei care veţi alege să veniţi ca studenţi în familia noastră veţi întâlni cadre didactice dedicate şi personal implicat în relaţia cu studenţii, profesionalism, laboratoare dotate cu apartură modernă şi ultramodernă, în care se combină activitatea didactică cu cea de cercetare încă din primul an de studiu.

Absolvirea ciclului de studii de licenţă vă va oferi oportunităţi pentru:
• continuarea studiilor la nivel masteral şi doctoral,
• predarea disciplinelor de chimie şi biochimie la nivel primar şi gimnazial,
• încadrarea in învăţământul preuniversitar şi universitar (după Master / Doctorat),
• încadrarea în laboratoare de cercetare fundamentală academică, industriale, clinice, ecologice, de control al calităţii produselor, ale industriei de biosinteză, laboratoare de monitorizare şi evaluare a poluanţilor din mediu, laboratoare de la puncte vamale, de criminalistică, poliţie sanitară şi medicină preventivă, etc.

Fișele disciplinelor

Anul I

C_I_Chimie generală, sem I

C_I_Bazele chimiei anorganice-tehnici de laborator, sem I

C_I_Matematică, sem I

C_I_Fizică, sem I

C_I_Informatică, sem I

C_I_Etică, integritate și scriere academică, sem I

C_I_Consiliere și orientare în carieră, sem I

C_I_Limba engleză, sem I

C_I_Limba germană, sem I

C_I_Limba franceză, sem I

C_I_Limba spaniolă, sem I

C_I_Chimie analitică-calitativă, sem II

C_I_Chimia nemetalelor, sem II

C_I_Structura și proprietățile moleculelor, sem II

C_I_Bazele chimiei organice, sem II

C_I_Pracica de specialitate, sm II

C_I_Limba engleză, sem II

C_I_Limba germană, sem II

C_I_Limba franceză, sem II

C_I_Limba spaniolă, sem II

C_I_Educație fizică și sport

C_I_Voluntariat, sem II

Anul II
C_II_Chimie analitică- cantitativă, sem I
C_II_Termodinamică chimică, sem I
C_II_Chimie organică. Funcțiuni simple, sem I

C_II_Chimia metalelor, sem I
C_II_Biochimie, sem I

C_II_Competențe de antreprenoriat, sem I

C_II_Cinetică chimică, sem II

C_II_Analiză instrumentală, sem II

C_II_Chimie organică-Funcțiuni mixte și compuși heterociclici, sem II

C_II_Chimia coordinativă, sem II

C_II_Electrochimie, sem II

C_II_Practica de specialitate, sem II

C_II_Competențe de antreprenoriat, aplicații practice, sem II

C_II_Voluntariat, sem II

Anul III
C_III_Chimie cuantică, sem I
C_III_Bazele fizico-chimice ale tehnologiei chimice, sem I
C_III_Compuși naturali, sem I

C_III_Tehnici avansate în analiza instrumentală, sem I

C_III _Coloizi, sem I

C_III_Compuși organometalici, sem I

C_III_Metode cromatocrafice de analiză, sem I

C_III_Metode de separare, sem II

C_III_Cataliză și biocataliză, sem II

C_III_Asigurarea calității, sem II

C_III_Chimia medicamentelor: relația structură- activitate biologică, sem II

C_III_Structura compușilor anorganici, sem II

C_III_Mecanisme de reacție în chimia organică, sem II

C_III_Chimia materialelor, sem II

C_III_Compuși macromoleculari, sem II

C_III_Redactare și comunicare științifică și profesională, sem II

C_III_Elaborarea lucrării de licență, sem II

C_III_Voluntariat, sem II

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS