Specializarea Sisteme informaționale geografice (SIG)

Domeniul: Sisteme informaționale geografice (SIG)
Specializarea: Sisteme informaționale geografice (SIG)
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Masterat universitară
Titlul acordat: Masterand în Sisteme informaționale geografice (SIG)

Prezentarea specializării

Programul de studii masterale Sisteme Informatice Geografice a debutat în anul 2009 şi este acreditat ARACIS. El se desfăşoară în c drul Departamentului de Geografie, departament cu tradiţie pe plan naţional în acest domeniu, unde Geoinformatica şi Sistemele Informatice Geografice se predau din anul 1992 respectiv 1995. Această linie masterală extrem de atractivă nu se adresează doar absolvenţilor de geografie, ci şi tuturor celor care aspiră la o carieră în domeniul SIG, inclusiv persoanelor care activează în domenii care utilizează informaţia geografică. Masteranzii dispun de o dotare de excepţie: laboratoare moderne de tehnică de calcul şi software de ultimă generaţie. La acest masterat activează cadre didactice şi cercetători de la Departamentul de Geografie şi de la Departamentul de Informatică al UVT, la care se adaugă colaboratori externi de la Centre for Geoinformatics (Z_GIS) al Universităţii din Salzburg, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Universitatea din Bucureşti şi ESRI România. Cursurile din cadrul curriculei, cuprinzatoare şi echilibrată totodată, pot fi grupate astfel: cursuri care oferă noţiuni de baza şi avansate, conceptuale, teoretice şi practice ale SIG şi teledetecţiei; cursuri din sfera informaticii (programare şi sisteme de gestiune a bazelor de date); cursuri ce vizează utilizarea unor metode şi tehnologii geospaţiale avansate, ca de exemplu analiza imaginilor orientată-obiect (OBIA) şi cursuri care vizează aplicarea GIS în diferite domenii geografice şi geovizualizarea datelor spaţiale.