Specializarea Chimie clinică și de laborator sanitar

Domeniul: Chimie clinica si de laborator sanitar
Specializarea: Chimie clinica si de laborator sanitar
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Master universitar
Titlul acordat: Masterand în Chimie clinica si de laborator sanitar

Prezentarea specializării

Departamentul de Biologie-Chimie a Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie de la Universitatea de Vest din Timişoara, organizeazǎ, începând cu anul universitar 2015-2016, programului de masterat cu denumirea: CHIMIE CLINICĂ ŞI DE LABORATOR SANITAR. Programul de studii universitare de masterat vizează o specializare avansată, încadrându-se în curricula academică a Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (I.O.S.U.M.)

SCOPUL, MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI MASTERAL
Chimiştii, Biologii şi Biochimiştii din laboratoarele medicale din Romania lucrează în 25 de specialităţi medicale: biochimie medicala, bacteriologie, biologie aplicata, chimie sanitară, citologie, combaterea vectorilor si toxicologia pesticidelor, controlul biochimic al medicamentelor, controlul biochimic si biologic a medicamentului, controlul farmacologic si toxicologic al medicamentului, controlul fizico-chimic al medicamentelor, controlul microbiologic al medicamentului, ecologia si combaterea vectorilor si toxicologia pesticidelor, epidemiologia bolilor transmisibile, genetica, genetica-chimia acizilor nucleici, hematologie, hematologie transfuzionala, igiena radiatiilor, imunochimie – serologie, imunologie clinica, microbiologie sanitara, parazitologie, radiatii nucleare, toxicologie medico-legala, toxicologie, virusologie.

Programul de studii universitare de masterat CHIMIE CLINICĂ ŞI DE LABORATOR SANITAR are ca scop formarea de specialişti pentru laboratoarele de analize medicale şi laboratoarele de chimie sanitară. Specializările acoperite în cadrul masteratului: chimist specialitatea CHIMIE SANITARĂ (alimente, apă, aer), IMUNOCHIMIE-SEROLOGIE, TOXICOLOGIE, GENETICA – CHIMIA ACIZILOR NUCLEICI, EPIDEMIOLOGIA BOLILOR TRANSMISIBILE, CONTROLUL FIZICO-CHIMIC AL MEDICAMENTULUI, ECOLOGIA SI COMBATEREA VECTORILOR SI TOXICOLOGIA PESTICIDELOR, BIOCHIMIE MEDICALĂ, TOXICOLOGIE MEDICO – LEGALĂ.

Necesitatea unui astfel de program de studii de master este argumentată prin:
– existenţa unei cereri reale de specialişti pentru laboratoarele de analize medicale şi laboratoarele de chimie sanitară.
– este un program de studiu corelat priorităţilor educaţionale la nivel naţional.
– potenţialul uman şi ştiinţific al corpului profesoral existent în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara acoperă disciplinele specializării;
– introducerea în planul de învăţământ a disciplinelor corelate cu specializările din domeniul medical
– acest program de masterat este o necesitate pentru cerinţele de calificare ale chimiştilor ce activează în laboratoarele de analize clinice sau de control sanitar. Practica de specialitate (de 2 sǎptamani) se realizeaza prin intermediul unor convenţii de practica în cadrul laboratoarelor medicale cu care existǎ convenţii de colaborare.

Programul de master este acredidat si acceptat de ORDINUL BIOCHIMISTILOR, BIOLOGILOR ŞI CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN ROMANIA (OBBCSSR) (Nr. 840/21.09.2015) cu 150 de credite în programul de pregǎtire profesionalǎ continuǎ pentru biologi, chimişti şi biochimişti din sistemul sanitar. Programul de master poate astfel susţine si pregǎtirea continuǎ a celor care lucreazǎ deja în domeniul sanitar precum şi a celor care doresc sǎ ajungǎ în sistemul sanitar.