Programul de master profesional Biologia dezvoltării

Domeniul: Biologie
Specializarea: Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra organismelor
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Master PROFESIONAL
Titlul acordat: Masterand în Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra dezvoltării organismelor

Misiunea domeniului de master BIOLOGIE și BIOCHIMIE este excelența în educație și cercetare în domeniul științele biologice și cooperarea cu parteneri locali si internaționali, pentru a înțelege procesele vieții și pentru a rezolva unele probleme de mediu, sănătate, alimentație și societate. De asemenea, pregătirea teoretică și practică, competențele dobândite în cei doi ani de studii, facilitează integrarea absolvenților în mediul socio-economic ca specialiști în diverse structuri de profil (laboratoare de diagnostic și analize medicale, laboratoare de control farmaceutic, unități de industrie alimentară, farmaceutică și cosmetică, muzee, grădini zoologice, agenții de mediu, inspectorate de protecția plantelor, etc. Cunoștințele și abilitățile dobândite vor oferi absolvenților capacitatea de a răspunde exigențelor de nivel european din structurile în care vor activa.

 

Programul de masterat profesional BIOLOGIA DEZVOLTARII abordeaza o tematică actualizată conform European Syllabus, aplicată în toate țările membre UE. Informații referitoare la tematica European Syllabus, exercitarea profesiilor de biolog, biochimist și chimist în țările membre ale UE precum și la armonizarea pregătirii profesionale a specialiștilor din laboratoarele medicale pot fi găsite la: https://www.obbcssr.ro/files/1.1_The_EC4_European_syllabus.pdf
https://www.obbcssr.ro/files/1_CCLM_2015-Oosterhuis.pdf https://www.obbcssr.ro/files/V9_Common_Training_Framework_for_specialists_in_Laboratory_Medicine.pdf

Anul I
BD_I_ Embriogeneza la om și reproducere umană asistată, sem I
BD_I_ Imunologie clinică, sem I
BD_I_ Parazitologie medicală, sem I
BD_I_ Micologie medicală, sem I

BD_I_ Dezvoltarea fetală la om, sem I

BD_I_ Etica cercetării, sem I

BD_I_ Voluntariat, sem I

BD_I_Biochimie medicală, sem II

BD_I_Genetica dezvoltării, sem II

BD_I_Metode computaționale utilizate în biologia molecuară, sem II

BD_I_Statistică și biostatistică, sem II

BD_I_Toxicologie, sem II

BD_I_Managementul și asigurarea calității în laboratorul medical, sem II

Anul II
BD_II_ Creșterea și dezvoltarea postnatală la om, sem I
BD_II_ Citogenetica și culturi de celule, sem I

BD_II_ Boli infecțioase, sem I

BD_II_ Tehnici analitice standard în laboratorul clinic și sanitar, sem I

BD_II_ Hematologie, sem I

BD_II_ Voluntariat, sem I

BD_II_Antropologie biologică, sem II

BD_II_Bacteriologie și virusologie medicală, sem II

BD_II_Activități practice de specialitate, sem II