Programe de masterat

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie este o facultate cu caracter inter şi trans-disciplinar, ce reuneşte specialişti din trei domenii principale ale ştiinţei: chimie, biologie, geografie. Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.

Departamentul de Geografie gestionează programe de studii incitante, diverse şi complementare, care se adresează iubitorilor de natură şi de cultură. Oferim două programe de studii de master profesional:  (Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului – PDDT, Dezvoltare şi amenajare turistică – DAT) și un program de studii la master de cercetare în limba engleză (Geographic Information Systems – GIS).

Departamentul de Biologie – Chimie oferă trei programe de studii de master profesional: Biologia dezvoltarii si influenta factorilor exogeni asupra organismelor, Chimie criminalistică, Chimie clinică şi de laborator sanitar.