Conducere facultate

PROF. UNIV. DR. HABIL.
Ianovici Nicoleta

DECAN

LECT. UNIV. DR.
ALEXANDRU DRĂGAN

PRODECAN

Responsabil: Procesul de învățământ, Relația cu studenții, Cercetare,Managementul calității

CONF. UNIV. DR.
VLAD CHIRIAC

PRODECAN

Responsabil: Relația cu mediul preuniversitar, Relația cu mediul social- economic, Internațional, ALUMNI

LECT. UNIV. DR.
IOAN SEBASTIAN JUCU

DIRECTOR DEPARTAMENT GEOGRAFIE

LECT. UNIV. DR.
ADRIAN SINITEAN

DIRECTOR DEPARTAMENT BIOLOGIE-CHIMIE