Conducere facultate

PROF. UNIV. DR. HABIL.
Nicoleta Ianovici

DECAN

LECT. UNIV. DR.
ALEXANDRU DRĂGAN

PRODECAN

Responsabil: Procesul de învățământ, Relația cu studenții, Internațional,Managementul calității

LECT. UNIV. DR.
BIANCA MARANESCU

PRODECAN

Responsabil: Relația cu mediul preuniversitar, Relația cu mediul social- economic, ALUMNI

LECT. UNIV. DR.
IOAN SEBASTIAN JUCU

DIRECTOR DEPARTAMENT GEOGRAFIE

LECT. UNIV. DR.
ADRIAN SINITEAN

DIRECTOR DEPARTAMENT
BIOLOGIE-CHIMIE