PARTENERIAT CU MEDIUL PREUNIVERSITAR

• Lansare proiect ScienceHub, în perioana mai- octombrie 2019, la Colegiul Național Bănățean Timișoara”

Centrul Aplicativ de Științe ale Naturii este constituit in cadrul Departamentului Biologie-Chimie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a Universității de Vest din Timișoara. În cadrul acestui centru se organizează activități experimentale de chimie, biologie, fizică și interdisciplinare cu scopul de a conștientiza elevii și studenții asupra aplicabilității practice a noțiunilor și conceptelor învățate la științele naturii, a corelațiilor dintre discipline și a legăturii lor cu viața reală, respectiv să le dea posibilitatea de a-și alege conștient, nemijlocit parcursul carierei. Elevii și studenții lucrează în echipă sub îndrumarea cadrelor didactice, își pot valorifica ideile inovative și spiritul de întreprinzător, își manifestă, dezvoltă și stimulează creativitatea și spiritul inovativ. Funcționarea acestui centru sporește colaborarea partenerilor în educație și calitatea aspiranților la studii superioare în domeniile științelor naturii.