Specializarea Planificare teritorială

Domeniul: Planificare teritorială
Specializarea: Planificare teritorială
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Licență universitară
Titlul acordat: Licențiat în Planificare teritorială

Prezentarea specializării

A planifica teritoriul înseamnă a-i cunoaşte potenţialul economic şi natural precum şi modul cum acesta poate fi valorificat în condiţii optime. Presupune, de asemenea, realizarea unor reţele funcţionale de transfer a energiei, bunurilor, persoanelor, informaţiilor, edificarea unor infrastructuri de transport moderne, dezvoltarea sitemului de aşezări precum şi valorificarea durabilă a resurselor, localizarea raţională a activităţilor economice şi a dotărilor social-culturale. Formăm în cadrul acestei specializări analişti teritoriali care vor avea un rol foarte important în domeniul organizării şi planificării teritoriului (la nivel naţional, regional şi local) în concordanţă cu cerinţele societăţii şi în contextul integrării României în Uniunea Europeană. În acest sens, foarte utile sunt activităile practice realizate în cadrul proiectelor curente și mai ales cele din practicile de specialitate, realizate fie pe teren, fie la instituții/firme care se ocupă cu planificarea dezvoltării și amenajarea teritoriului.

Fișele disciplinelor

Anul I
PT I_ Geografie fizică generală, sem I
PT I_Cartografie, topografie și fotogrametrie, sem I
PT I_ Geografia populației, sem I
PT I_ Introducere în planificare teritorială, sem I
PT I_Geologie generală, sem I
PT I_Geo-Informatică, sem I
PT I_Etică, integritate și scriere academică, sem I
PT I_ Voluntariat I, sem I

PT I_Geografie umană generală, sem II

PT I_Meteorologie și climatologie, sem II

PT I_Hidrologie și oceanografie, sem II

PT I_Geografie economică, sem II

PT I_Metode și tehnici de analiză teritorială, sem II

PT I_Sisteme Informatice Geografice (GIS), sem II

PT I_Practica de specialitate, sem II

PT I_Voluntariat, sem II

Anul II
PT II_Geomorfologie, sem I
PT II_Biogeografie, sem I
PT II_Geografie urbană și rurală, sem I
PT II_Geografie regională, sem I
PT II_Practică de specialitate II, sem I
PT II_Geografia solurilor, sem I
PT II_Antreprenoriat, sem I

PT II_Limba engleză, sem I

PT II_Limba germană, sem I

PT II_Limba franceză, sem I

PT II_Limba spaniolă, sem I

PT II_Voluntariat III, sem I

PT II_Geografie socială, sem II

PT II_Planificarea și organizarea spațiilor industriale, sem II

PT II_Planificarea și organizarea spațiilor de transport, sem II

PT II_Practică de specialitate III, sem II

PT II_Geografia genurilor umane, sem II

PT II_Teledetecție, sem II

PT II_Geomorfologie periglaciară, sem II

PT II_Metode și tehnici de analiză a datelor geografice, sem II

PT II_Competențe de antreprenoriat, aplicații practice, sem II

PT II_Limba engleză, sem II

PT II_Limba germană, sem II

PT II_Limba franceză, sem II

PT II_Limba spaniolă, sem II

PT II_Educație fizică și sport

PT II_Voluntariat, sem II

Anul III
PT III_Geografia continentelor (Europa), sem I
PT III_Geografia turismului, sem I
PT III_Elemente de amenajare a teritoriului și de urbanism, sem I
PT III_Sisteme teritoriale, sem I

PT III_Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului, sem I

PT III_Practică de specialitate, sem I

PT III_ Analiză și planificare urbană, sem I
PT III_Voluntariat V, sem I

PT III_Analiza spațiului rural, sem I

PT III_Geografia regională a României, sem II

PT III_Geografia mediului, sem II

PT III_Metode și tehnici de analiză a datelor geografice, sem II

PT III_Planificarea și amenajarea spațiilor turistice, sem II

PT III_Dezvoltare locală și regională, sem II

PT III_Geografia hazardelor și riscurilor naturale și antropice, sem II

PT III_Gestionarea spațiilor critice și contestate, sem II

PT_III_Elaborare lucrării de licență, sem II

PT III_Voluntariat, sem II

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS