Specializarea Chimie criminalistică

Domeniul: Chimie criminalistică
Specializarea: Chimie criminalistică
Forma de invatamant: Cu frecvență
Forma de finalizare: Master universitar
Titlul acordat: Masterand în Chimie criminalistică

Prezentarea specializării

Departamentul de BIOLOGIE-CHIMIE a Facultăţii de CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE de la Universitatea de Vest din Timişoara, organizeazǎ, începând din anul universitar 2013-2014, programului de masterat cu denumirea:

CHIMIE CRIMINALISTICĂ

Specializarea „CHIMIE CRIMINALISTICĂ” se adresează unei palete largi de absolvenţi, atât din domeniul stiinţelor de bază (chimie, biologie, fizică), cât şi celor din domeniul medical (farmacie, medicină), respectiv celor din domeniul tehnic dar mai ales celor din domeniul juridic sau conex acestuia.

Este o specializare bazată pe chimie şi aplicaţiile acesteia în criminalistică. În condiţiile în care această secţie este urmată de către absolvenţii de la secţiile de chimie, fie ca ştiinţă de bază fie din domeniul tehnic, ea se constituie ca o aprofundare a cunoştinţelor dobândite în timpul studiilor de licenţă. Pentru absolvenţii cu diploma de licenţă în alte domenii, urmarea acestei specializări reprezintă o posibilitate de diversificare a cunoştinţelor dobândite în ciclul de licenţă.
Aceste studii de masterat asigură atât aprofundarea cunoştinţelor de chimie cât şi acumularea de noţiuni, respectiv formarea de deprinderi şi competenţe cu privire la aplicaţiile chimiei şi utilizarea tehnicilor moderne de analiză a probelor judiciare. Ţinând cont de faptul că cercetarea în acest domeniu este deosebit de dinamică, respectiv de faptul că testarea probelor judiciare este impusă prin norme bine specificate şi este facută în laboratoare acreditate, absolvirea prezentei secţii de master deschide studenţilor oportunitatea de a ocupa un loc de muncă într-un domeniu cu un real necesar de forţă de muncă cu un nivel de pregătire corespunzător.
Cadrele didactice care predau la acestă secţie de master sunt calificate în acest scop, activitatea lor de cercetare fiind axată pe aplicarea diferitelor tehnici moderne de analiză a compuşilor şi substanţelor chimice în general.

Misiunea, obiectivele şi specificul specializării: este de a crea forţă de muncă având calificare corespunzătoare în domeniul tehnicilor de analiză a probelor criminalistice dar şi a altor probe cu implicaţii judiciare şi implică atât aspecte profesionale cât şi aspecte legate de cercetarea ştiinţifică.
Specializarea „CHIMIE CRIMINALISTICĂ” urmăreşte acumularea de cunoştinţe pentru o abordare sistemică, inter- şi transdisciplinară a tuturor problemelor legate de obţinerea şi analiza a probelor judiciare. De asemenea considerăm util acest master celor ce lucrează în domeniul judiciar, pentru o mai bună înţelegere şi colaborare cu experţii în ceea ce priveşte interpretarea rezultatelor analizelor probelor juridice.
Practica de specialitate de doua sǎptǎmani se desfasoarǎ în laboratore şi instituţii de profil cu care facultatea are Convenţii de colaborare in vederea obţinerii de competenţe specifice domeniului criminalistic.
Masterul realizeazǎ pregǎtirea studentilor prin desfǎşurarea cursurilor de: Tehnică şi expertiză criminalistică, Chimie legală si toxicologie, Tehnici de investigare IT şi audio-video, Tactică si metodică criminalistică, Urme şi identificare criminalisticǎ, Investigarea urmelor de explozii, incendii şi a evenimentelor industriale, Bioanorganică, Aplicaţii ale testării şi chimiei materialelor în criminalistică, Balistică judiciară, Tehnici hifenate de investigare a materialelor, Chimie analitică şi analize de urme, Psihologie judiciară, Genetica judiciară si microbiologie precum şi Medicină legală.